Lush Degree Show 2023

Instagram  
Acknowledgements


         


Our BA (Hons) Graphic Communication degree show is a celebration of the significant impact that our field has on the visual and material aspects of our everyday lives. As design practitioners, we have the power to shape behaviour, influence perceptions, and bring attention to important and significant subjects.
Our work serves as a strong force for social, cultural, environmental and political change. We aim to spark conversation that tackle themes and theories that resonate not only locally but also globally, including accessibility, gentrification and the Welsh language. We hope that the work makes you go that’s lush that is.

Mae ein sioe raddedig Cyfathrebu Graffeg BA (Anrh) yn ddathliad o'r ddylanwad sylweddol mae ein maes yn gweinyddu ar yr agweddau gweledol a deunyddol o ein bywyd pop dydd. Fel ymarferwyr dylunio, mae gennym y bŵer i siapo ymddygiad, dylanwadu amgyffredion, a tynnu sylw at bynciau pwysig ac arwyddocaol.

Mae ein gwaith yn gweithredu fel grym ar gyfer newidiadau cymdeithasol, diwylliannol, amgylchiadol a gwleidyddol. Rydym yn anelu i sbarduno sgyrsiau sy’n taclo themau a damcaniaethau sy’n cyseinio nid yn unig yn lleol ond hefyd yn fyd-eang, gan gynnwys hygyrchedd, boneddigeiddrwydd a’r iaith Gymraeg. Rydym yn gobeithio bod y gwaith yn hala chi i weud mae hwna’n lysh.#thatslushthatis
           

           Ella Croker  
           Alex Biggs

          Antony Hellinger
          Amy Hearn
          Abi Kennish
          Beatriz Rentes
          Carlota Soares
          Chloe Hussey
          Connor Dineen
          Corey Baldwin           
          Danny Stewart
          Harry White
          Jay Northall  
          Jea Mondares
          Jess Fearnley
          Jessica Murphy        
          Jimi Shore
          Josh Harris
          Katie Moore
          Lowri Keane
          Mali Phillips  
          Michelle Voortman
          Parmjit Kaur       
          Patrick Bozetarnik
          Rhys Goddard
          Ryan Davies
          Sam Brimble
          Shuvo Rahman
          Taylor Giles  
          Tia Jeanes 
          Zoe Watts

Lush Degree Show 2023That’s Lush That Is@bagcw210